www.vivavera.be
JOSTABES
Ribes nidigrolaria

Ideale plant voor de ecologische tuin

HOOGTE

2m

TEELTTIPS

De jostabes is een kruising tussen de zwarte bes en de kruisbes.  Het is een √©√©nhuizige plant, insecten zorgen voor de bestuiving.
Jostabes houdt van een plaatsje in de zon of halfschaduw op een humusrijke, lichtzure grond.  Oogsten kunnen we in juli en augustus.

Veel snoeien is bij de jostabes niet nodig.  Als we elk jaar de plant licht uitdunnen en het te lage zijhout verwijderen is dit meer dan voldoende.

ADVIES BIJ PROBLEMEN

Late nachtvorst kan nadelig zijn voor de vruchtzetting.

Gebruik van een vogelnet is aangewezen, anders krijgen we vruchtschade.

Vroege bladval wordt veroorzaakt door de bladvalziekte, waarbij in juni kleine, bruine vlekjes op het blad verschijnen en in juli en augustus bladval optreedt.

Anders is de plant niet ziektegevoelig.