www.vivavera.be
WITTE DRUIF GËENT
Vitis vinifera ‘Pusztatraube’


Deze soort vormt mooie trossen met middelgrote, ronde druiven.  Ze hebben een fruitige, aromatische smaak.  Oogsten kunnen we vanaf begin september.

HOOGTE

1 - 4 m

TEELTTIPS

Druiven houden van een plaatsje in de zon.  Een zuid-of oostmuur is ideaal om druiven langs te telen.

De planten houden van een vruchtbare, humusrijke, liefst waterhoudende bodem. Voor het planten maken we een ruim plantgat, we mengen hier verteerde stalmest of compost doorheen.  Het beste houden we een afstand aan van 30 cm van de muur of serrewand, 1 plant per 2 lopende meter.

Bij het planten moeten we ervoor zorgen dat de entplaats niet onder de grond zit.
Elk jaar snoeien is noodzakelijk voor een goede oogst:

Wintersnoei (januari-februari)

De eerste jaren snoeien we om een goede vorm te bekomen:
Het eerste jaar snoeien we de plant terug tot op 3-4 ogen.  Zo ontstaan 3 tot 4 ranken  (deze worden dan de gesteltakken) die we vastbinden tot een leivorm
De volgende jaren snoeien we de zijranken van de gesteltakken in op een paar ogen.  Het verlengde van de gesteltakken snoeien we in op 60 cm (zo bekomen we voldoende zijscheuten), hiermee stoppen we als de gewenste hoogte bereikt is.

Ook nadat de druivelaar zijn definitieve vorm heeft, blijft jaarlijks snoeien noodzakelijk.  We snoeien de plant van onder naar boven.  We snoeien elke zijscheut in tot op 2 à 4 ogen.  Oude, slecht geplaatste, zieke en dode  takken snoeien we weg.

Zomersnoei

We snoeien alle ranken in op 2 bladeren voorbij de tros.  Indien er meerdere trossen per rank aanwezig zijn, behouden we er slechts één.  Nieuwe scheuten die hierdoor ontstaan snoeien we terug op 1 blad.  Ranken zonder tros worden ingesnoeid op 40 cm.
Zomersnoei dienen we regelmatig te herhalen.

ADVIES BIJ PROBLEMEN

De meest voorkomende schimmelziekten bij druiven zijn echte meeldauw en valse meeldauw.  Het ras Pusztatraube heeft hiertegen echter een goede weerstand.

In september (tijdens de afrijping) kan schade ontstaan door vogels en wespen  aan de rijpe druiven, we kunnen eventueel een vogelnet gebruiken om de schade door vogels te beperken.  Nog beter is een hagelnet, die beperkt schade door vogels en door wespen.