www.vivavera.be
PLANTAFSTAND

30 cm x 100 cm

TEELTTIPS

De planten verkiezen een plaatsje in de zon.  Ze vragen een goed doorlatende grond met een hoog humusgehalte.
De bewortelbare diepte moet 80 cm zijn, indien nodig zullen we moeten diepspitten om hiervoor te zorgen.

Om de witte kleur van onze asperges te behouden moeten we de jonge scheuten afschermen van het licht.  Dit doen we door bermen te maken van 30 à 40 cm boven het maaiveld.  Na de oogst vlakken we het teeltbed opnieuw af, zodat de planten kunnen doorgroeien.  Regelmatig bemesten (voor het maken van de bermen en na het afbreken ervan) is noodzakelijk.

ADVIES BIJ PROBLEMEN

Bij een aantasting van de aspergevlieg groeien de planten niet meer, ze vergelen en sterven soms af.  De vlieg kunnen we vangen met behulp van lijmstoffen.

De aspergekever zorgt voor zichtbare vreetschade en we krijgen een kaal, verdorrend gewas.  We kunnen ze vooral ’s morgens vroeg vangen, boven het gewas of door ze eruit te schudden en op te vangen.

Aspergeroest is een schimmel die zorgt voor gele vlekjes op het blad.  Door de aantasting van het loof slaat de plant minder reservestoffen op, daardoor krijgen we een lagere productie het daaropvolgende jaar.  Deze schimmel overwintert op het verrotte loof, het is dus zeer belangrijk dat we het loof elk jaar opruimen!

OOGSTEN EN BEWAREN

Het jaar van de aanplant ( de planten zijn dan reeds 3-jarig) kunnen we oogsten tot 10 juni.  De volgende jaren kan dat telkens tot 24 juni.  De planten kennen een teeltduur van 10 tot 15 jaar.  We oogsten de asperges bij een grootte van 15 à 20 cm.  We breken ze voorzichtig af.  Oogsten gebeurt best regelmatig, om de dag bij koud weer en elke dag bij warm weer.

Witte asperges kunnen enkele dagen in de koelkast bewaren, op voorwaarde dat we ze eerst enkele uren in koud water (<10°C) leggen.  Ook kunnen we ze direct in een vochtige doek wikkelen en dan enkele dagen bewaren in een koele kelder.

Asperge