www.vivavera.be

Bloemkool

Behoort tot de familie van de koolgewassen

De vroegste bloemkolen van de lente!

PLANTAFSTAND

60cm x 60cm

TEELTTIPS

Bloemkool verdient een plaatsje in de zon.  Het best pas je op voorhand een ruime hoeveelheid organische bemesting toe, die je aanvult met minerale bemesting bij het aanplanten.  Bloemkool houdt van een humusrijke, vochthoudende en vooral kalkrijke grond. Vooral tijdens de koolvorming is het belangrijk dat de grond voldoende vochtig is.

Deze vroege bloemkolen verkrijgen we door het toepassen van weeuwenteelt.  Bij weeuwenteelt worden de kolen gezaaid voor de winter en in de serre overwinterd.  Na de winter worden ze buiten geplant.  Bij strenge vorst moeten we ze wat beschermen bijvoorbeeld met een vliesdoek.  Op deze manier kunnen we al eind mei bloemkolen oogsten.

Zodra de kooltjes groot genoeg zijn om in contact te komen met het licht, moet een blad worden omgeknakt, anders verkleurt de kool.

ADVIES BIJ PROBLEMEN

Grootste probleem bij kolen is  de koolvlieg : de koolvlieg legt haar eitjes aan de voet van de plant, de larven die uit de eitjes komen maken gangen in onze koolplanten en deze sterf af. Om de plant daartegen te beschermen kan je een koolkraag toepassen. Dat kan een eenvoudig kartonnen schijfje zijn dat je uitknipt en rond de voet van de kool legt. Op die manier belet je dat de koolvlieg haar eitjes kan leggen aan de voet van de plant. Je kan ook as rond de voet van de plant strooien.

Ook de rupsen van het koolwitje kunnen veel schade aanrichten aan de bladeren door hun vraatzucht. Om te vermijden dat het koolwitje haar eieren op de kool legt, kan je insectengaas over de kolen spannen.

Bij kolen is vruchtwisseling heel belangrijk : plant het liefst slechts om de 4 jaar kolen op dezelfde plaats om knolvoet te voorkomen.

OOGSTEN EN BEWAREN

Bloemkolen bewaren ongeveer 1 week in de koelkast.

Om mooie witte kolen te kunnen oogsten is het nodig om de kleine kooltjes af te dekken tegen de zon.